Op Zaterdag 18 mei waren we aanwezig op het jaarlijkse familie + cliënten middag georganiseerd voor het FACT Delft. Er waren ongeveer 55 aanwezigen. Tijdens de presentatie is uiteengezet wat het belang is van dagbesteding en hoe de Doel Dagbesteding app daarbij een belangrijke rol kan vervullen.