COPE - de Covid app van Erasmus MC beschikbaar

Eric Wagter
10/02/2022

COPE - Calculation of the survival probability for COVID-19 patients who present to the emergency department - is live! Deze app, beschikbaar voor Android en iOS, is het resultaat van een samenwerking tussen Erasmus MC en Inner Join. De app is een beslissingsondersteunende tool voor zorgprofessionals op de spoedeisende hulp.

Achtergrond en doel: De COVID-19-pandemie legt een buitengewone druk op de spoedeisende hulpafdelingen (SEH's). Om de besluitvorming over ziekenhuisopname te ondersteunen, wilden we een eenvoudig en valide model ontwikkelen voor het voorspellen van mortaliteit en de noodzaak van opname op een intensive care-afdeling (ICU) bij patiënten met verdenking op COVID-19 die zich presenteren op de SEH.

Disclaimer: Aangezien een model nooit het klinische oordeel kan vervangen, kan het alleen worden gebruikt als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen. Deze beslissingstool mag uitsluitend worden gebruikt door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als een aanvullende tool om de kans op overlijden en IC-opname te voorspellen bij patiënten die zich op de Spoedeisende Hulp melden met verdenking op COVID-19. Elke verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit model en de resultaten ervan ligt uitsluitend bij de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die het model gebruikt. Als u deze gebruikt, dient u te begrijpen en ermee in te stemmen dat deze site niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige claim, verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Hoewel we proberen de informatie op de site zo nauwkeurig mogelijk te houden, wijzen we elke garantie af met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid ervan, en elke andere garantie, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Welkom bij Inner Join.

Wij ontwikkelen mobiele apps, websites, leveren consultancy en verzorgen trainingen.
Neem Contact Op
KvK 71765255
btw-id NL001991060B22